Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία λειτουργεί βάσει καθημερινού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων με σκοπό την μέγιστη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, την εξασφάλιση αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής για κάθε εκπαιδευόμενο όπως επίσης  την εκ νέου επανένταξη και κοινωνικοποίηση του στο κοινωνικό σύνολο, τόσο του ιδίου όσο και των μελών της  οικογένειας του και του φιλικού του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν τους εκπαιδευόμενους, σε ατομικό (βάσει ατομικού σχεδίου δράσης) αλλά και  ομαδικό επίπεδο και λαμβάνει χώρα τόσο εντός όσο και εκτός του Κέντρου.
 
Ενδεικτικές ατομικές δραστηριότητες ενοίκων :
 • Αυτοεξυπηρέτηση
 • Καθαριότητα χώρου
 • Προετοιμασία φαγητού
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και υγιεινής , με την βοήθεια ειδικών εργοθεραπευτικών μεθόδων
 • Συμμετοχή σε θεραπευτικά προγράμματα (αποκατάσταση στο νερό κ.α.)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη τόσο των ίδιων των ατόμων με αναπηρία όσο και του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας και άθλησης
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (μουσική, θέατρο, τηλεόραση, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.)
Ενδεικτικές ομαδικές δραστηριότητες εκπαιδευόμενων
 •   Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης και της Κοινότητας
 •   Εκδηλώσεις μέσα στην κατοικία του εκπαιδευόμενου (πάρτι γενεθλίων και ονομαστικής γιορτής, επισκέψεις φίλων, εθελοντών, συγγενών κ.α.)
 •  Έξοδοι στην πόλη
 •   Εκδρομές

 Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και αυτοδιαχείρισης των θεμάτων της προσωπικής καθημερινής τους ζωής, ανάλογα πάντα με το εξατομικευμένο πρόγραμμα τους και με σεβασμό των κανόνων λειτουργίας του Κέντρου.

#