Α. Υπεύθυνοι


Επιστημονικός Διευθυντής ( Υπεύθυνος Ιατρός)
 • Παναγιώτης  Σαββίδης - Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπεδική
Διοικητικός Διευθυντής 
 • Μιχαήλ Ραγκούσης - Δικηγόρος 
Προσωπικό Υποστήριξης
 • Δέσποινα Δεληγιάννη - Νοσηλεύτρια 
 • Χρυσούλα Φλώρου  - Νοσηλεύτρια
 • Βιλντάν Γιουσούφ - Κοινωνική Λειτουργός
Συνεργάτες

Κάθε φορά για την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. απαιτείται συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, ως εξωτερικοί συνεργάτες, ο Φορέας τους επιλέγει σε συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών.
Κατηγορίες Ειδικών Επιστημόνων:
 • Ειδικός / Γενικός Ιατρός
 • Φυσικοθεραπευτής

Β. Λοιπό Προσωπικό 

Διοικητικό Προσωπικό 
 • Στεργιανή Αργυροπούλου - Λογιστική - Γραμματειακή Υποστήριξη
Βοηθητικό Προσωπικό
 • Εμμανουήλ Γεράκης - Οδηγός
 • Ευαγγελία Μακρή - Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή και δραστηριότητα και εξειδίκευση στην άσκηση στο νερό 
 • Καθαρίστρια (εξωτερικός Συνεργάτης)