Α)Μεταφορά
Με το ειδικό αυτοκίνητο που διαθέτει ο Σύλλογος οι ένοικοι έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν όπου επιθυμούν, ώστε να πραγματοποιήσουν τις προσωπικές τους δραστηριότητες, στην εργασία τους, στο σχολείο, σε ιατρούς κλπ.
 
Το κτίριο βρίσκεται πλησίον των αθλητικών κέντρων του Δήμου Κομοτηνής, τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Α.μεΑ. Η είσοδος του Δημοτικού κολυμβητηρίου, του δημοτικού κλειστού γηπέδου καθώς και του Δημοτικού γυμναστηρίου -απέχουν μόλις 50μ. από το κτίριο- είναι ελεύθερη για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων αποκατάστασης των ενοίκων αλλά και για την προσωπική τους ψυχαγωγία και άθληση.
 
Β)Ωφελούμενοι
Άμεσα ωφελούμενοι του έργου είναι το πλήθος των Α.μεΑ. που διαμένουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, ενώ έμμεσα ωφελούμενοι είναι τα μέλη των οικογενειών τους.
 
Γ)Αποχώρηση ενοίκων
Οι ένοικοι μπορούν να αποχωρήσουν από το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, οικειοθελώς, όποτε θελήσουν οι ίδιοι ή οι κηδεμόνες τους και όποτε το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό κρίνει ότι είναι πλέον ικανοί να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο περιβάλλον της προσωπικής τους κατοικίας.