Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης λειτουργεί βάσει καθημερινού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενοίκων με σκοπό την μέγιστη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, την εξασφάλιση ποιότητας ζωής για κάθε ένοικο αλλά και την επανένταξη και κοινωνικοποίηση τους, όπως και των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα αυτό διαρθρώνεται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν τους ενοίκους, ατομικά (βάσει ατομικού σχεδίου δράσης) ή ομαδικά και λαμβάνει χώρα τόσο εντός όσο και εκτός του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης.
 
Ενδεικτικές ατομικές δραστηριότητες ενοίκων
 • Αυτοεξυπηρέτηση
 • Καθαριότητα χώρου
 • Προετοιμασία φαγητού
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, με την βοήθεια ειδικών εργοθεραπευτικών μεθόδων
 • Συμμετοχή σε θεραπευτικά προγράμματα (αποκατάσταση στο νερό)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και των γονιών τους
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας και άθλησης
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (μουσική, θέατρο, τηλεόραση, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.)
 
Ενδεικτικές ομαδικές δραστηριότητες ενοίκων
 • Εκδηλώσεις μέσα στην κατοικία: πάρτι γενεθλίων και ονομαστικής γιορτής, επισκέψεις φίλων, εθελοντών, συγγενών
 • Έξοδοι στην πόλη
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης και της Κοινότητας
 • Εκδρομές
 
Οι ένοικοι έχουν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και αυτοδιαχείρισης των θεμάτων της προσωπικής καθημερινής τους ζωής, ανάλογα πάντα με το εξατομικευμένο πρόγραμμα τους και με σεβασμό των κανόνων της κοινής διαβίωσης.