Χρήση αναπηρικού αμαξιδίου:
Μέρος της εκπαίδευσης μέσα στο Κέντρο θα αποτελεί και ο χειρισμός αναπηρικού αμαξιδίου. Η εκπαίδευση γίνεται μέσα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και αφορά την μεταφορά στο κρεβάτι, στην τουαλέτα, στο αυτοκίνητο. Σε εξωτερικούς χώρους, στο Κέντρο της πόλης, σε δημόσια κτίρια, για ανέβασμα κατέβασμα σκαλοπατιών αλλά και πεζοδρομίων. Επίσης, στην εκπαίδευση περιλαμβάνεται και η χρήση αθλητικού αμαξιδίου.