Καθημερινότητα
Από το πρωινό ξύπνημα μέχρι και το βράδυ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλες οι καθημερινές διαδικασίες πάνω στις οποίες οι ωφελούμενοι θα εκπαιδεύονται με την βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού όπως φαγητό, ντύσιμο, συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ, κοινωνικοποίηση, μεταφορά στο κέντρο της πόλης, ενημέρωση για ασφαλιστική κάλυψη, επιδόματα, παροχές ΑμεΑ, εκπαίδευση σε ιατροφαρμακευτικά θέματα.