Προσαρμογή βοηθητικών μέσων:
Ένα αναπηρικό αμαξίδιο δεν είναι απλώς ένα βοηθητικό μέσο μετακίνησης, αλλά ένα απαραίτητο εργαλείο που επηρεάζει άμεσα και πολλές φορές καθορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες και τον τρόπο ζωής του χρήστη.
Σημαντικό είναι να ενημερωθεί σωστά ο χειριστής για τις δυνατότητες του  που παρέχει και να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν οι επιθυμίες και οι απαιτήσεις του.  Μέσα στο κέντρο δίνεται η δυνατότητα, με την βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού , προσαρμογή του αμαξιδίου ανάλογα με τις ανάγκες του καθένα με απώτερο  σκοπό την αυτονομία του και την καλύτερη κίνηση. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος και τεχνικός που θα βοηθάει στην διαδικασία.